Vakuová biopsie

Možnost provádět biopsii prsu pod stereotaxí se stává na akreditovaných screeningových pracovištích velmi častým požadavkem. Na většině pracovištích postačí možnost provádět core-cut biopsii s tím, že biopsii pacientek s mikrokalcifikacemi přenechávají centrům s možností provádět vakuovou biopsii.

Na mamografech HOLOGIC 3Dimensions i Dimensions je možné provádět jak core-cut biopsii tak i vakuovou biopsii pomocí specíálního bioptického nástavce AFFIRM, s možností jeho rozšíření o laterální rameno. Firma HOLOGIC také vyrábí speciální horizontální bioptický stůl AFFIRM Prone.

Společnost HOLOGIC také dodává jednotky pro vakuovou biopsii: Brevera s integrovaným rentgenovým přístrojem pro okamžitou kontrolu odebraného vzorku a dále konzoly ATEC. Tyto konzoly jsou dodávány společně se spotřebními materiály potřebnými k provádění bioptických zákroků – jehly Brevera a pro biopsii pomocí konzoly ATEC se jedná zejména o sety jehel ATEC a EVIVA a značkovačů bioptického místa TriMark a SecurMark.

Na všech přístrojích je možné provádět i zavádění lokalizačních drátků – wire localization a FNA (fine needle aspiration).