DXA kostní denzitometry

Řada kostních DEXA denzitometrů QDR Horizon umožňuje uživatelům vybrat si takový model kostního denzitometru, jaký nejvíce odpovídá jeho potřebám a záměrům. Jedná se o ucelenou řadu kostních denzitometrů, lišících se mezi sebou zejména:

  • hustotou detektorového pole,
  • možností vyšetřovat celé tělo,
  • možností vyšetřovat laterální projekci páteře a laterální IVA v poloze pacienta na zádech (Supine Lateral).

Hustota detektorového pole

Hustota detektorového pole limituje rychlost vyšetření. Ta se může pohybovat – ovšem rovněž i v závislosti na vyšetřovaném místě – od 10 vteřin výše. Časově nejnáročnější je snímání celého těla. Hustotu detektorového pole lze v rámci upgrade přístroje zvýšit.

Snímání celého těla

Všechny modely této řady umožňují vyšetřovat dílčí části skeletu (páteř, kyčel, předloktí, IVA, atd.) Pouze některé modely umožňuje provádění celotělového měření, kdy přístroj snímá celý skelet pacienta, který se po té, v rámci analýzy, rozdělí na deset podoblastí. K dispozici je i programové vybavení na stanovení složení těla včetně zvoleného regionu a odhadu viscerálního tuku (Advanced Body Composition Analysis, Sub-Region BCA).

Laterální projekce páteře bez repozice pacienta

Na všech modelech je možné provádět laterální projekci páteře, ať už L1-L4 či T4-L4 v rámci programu IVA. Pouze na denzitometrech vybavenými otočným ramenem je možné provádět tato měření bez repozice pacienta, to znamená v poloze pacienta ležícího na zádech.

Toto jsou jen některé rozdíly mezi jednotlivými modely kostních denzitometrů QDR Horizon. Ostatní rozdíly jsou však technického charakteru a pro uživatele nemají prakticky žádný zásadní význam.

Všechny modely používají stejný zářič – olejem chlazenou rentgenku.

Prospekt: Zde najdete prospekt denzitometrů řady HORIZON