Články o kostní denzitometrii

NHANES III databáze pro kyčel na kostních denzitometrech Hologic

V návaznosti na stanovisko výboru Společnosti pro metabolické onemocnění skeletu adresované Všeobecné zdravotní pojišťovně ze dne 19. 10. 2023 publikované na internetových stránkách SMOS považujeme za účelné sdělit všem potenciálním zájemcům o kostní denzitometry Hologic, že NHANES III databáze pro kyčel je na všech našich kostních denzitometrech dostupná a je nastavena implicitně jako hlavní databáze pro všechny oblasti kyčle. Pro úplnost dodáváme, že tato databáze byla na kostních denzitometrech Hologic vytvořena a na přístroje ostatních výrobců musela být implementována.

Registrační povinnost pro provozovatele kostních DXA denzitometrů

Vzhledem k tomu, že byl v České republice zahájen na jaře roku 2023 plošný screening osteoporózy, do kterého se zapojují zejména praktičtí lékaři a gynekologové upozorňujeme, že na základě zákona č. 263/2016. Sb., atomový zákon, v platném znění, a příslušných vyhlášek SÚJB je pro provozovatele DXA kostních denzitometrů registrační povinnost na příslušném Regionálním centru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a současně povinnost ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta. Registrace je poměrně jednoduchý administrativní úkon, který je velmi dobře popsán na webových stránkách SÚJB, na adrese https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd v části REGISTRACE.

Atlas TBS pro klinické používaní

Nyní si můžete stáhnout dokument o hodnocení TBS ve formátu pdf. Číst celý příspěvek

Dočasný konsenzus pro používání TBS

Společnost MED-IMAPS vydala po prvních zkušenostech s používáním programu TBS – Trabecular Bone Score dočasný konsenzus pro používání TBS.

Číst celý příspěvek

Hodnocení vertebrálních fraktur (VFA – Vertebral Fracture Assessment)

Článek srovnávající detekci kalcifikace aorty pomocí programu pro hodnocení vertebrálních fraktur (VFA – Vertebral Fracture Assessment) s prostředky digitální skiagrafie – metoda AAC-24, AAC-8:

Číst celý příspěvek

Hip Structure Analysis – HSA

Od verze 12.7 programu QDR for Windows XP je k dispozici matematický aparát pro výpočet parametrů HSA – Hip Structual Analysis – průřezu (CSA), momentu setrvačnosti (CSMI), průřezového modulu (Z), poměr vnějšího poloměru a tloušťky (Buckling Ratio). Zde najdete několik základních článků, které se týkají HSA:

Číst celý příspěvek

Nástroje pro určení rizika fraktury – FRAX

Základní článek prof. J. A. Kanise a kol., týkající se nástroje pro určení rizika fraktury – FRAX, schválila IOF a NOF 10. prosince 2007 a v on-line verzi publikovala dne 22. února 2008. Ve verzi pdf je k dispozici na následujícím odkazu:

Číst celý příspěvek

Matematické pozadí výpočtu Least Significant Change (LSC)

Matematické pozadí výpočtu Least Significant Change (LSC) bylo uveřejněno v článku Clause-C. Gluera: Monitoring Skeletal Changes by Radiological Techniques (JBMR, vol. 14, No. 11, 1999). Článek je k dispozici ve formátu pdf v angličtině a v českém překladu:

Číst celý příspěvek

Stanovení Least Significant Change – LSC

Přepis části článku Prof. MUDr. J. Štěpána, DrSc., který byl uveřejněn v Osteologickém bulletinu číslo 3, 2003. Tato část je věnována stanovení LSC na kostním DXA denzitometru:

Číst celý příspěvek