HSA – Hip Structure Analysis

Analýza pevnostních vlastností kyčle

Strukturální analýza kyčle dle studie prof. Becka (Hip Structure Analysis: Using DXA scans to measure bone strength), kde jsou pro snímaný kyčel počítány v oblastech krčku, intertrochanterické oblasti a oblasti dříku kyčle biomechanické 2D strukturální veličiny:

  • CSA – plocha daného průřezu v cm2
  • CSMI – kvadratický moment průřezu (plošný moment setrvačnosti) v cm4
  • Z – moment odporu průřezu v cm3
  • Cort. Thick – kortikální tloušťka v cm
  • BR (Buckling Ratio) – bezrozměrný koeficient stability vyjádřený jako poměr vnějšího poloměru a tloušťky stěny

 

Další charakteriskické veličiny, které jsou počítány, jsou HAL (Hip Axis Length) – délka osy krčku v mm a Neck Shaft Angle – úhel, který svírá osa krčku s dříkem kyčle ve stupních.