Horizon-W, -C

Kostní denzitometry HOLOGIC QDR Horizon-C a Horizon-W mají pevné (neotočné) rameno, proto pro laterální projekci páteře (L1-L4 či laterální IVA snímek) je nutné pacienta fixovat v poloze na boku.

  • detektorové pole má 128 prvků, rychlost snímání páteře L1-L4 je 10 vteřin, rychlost IVA-HD (High Definition) je 15 vteřin,
  • vyšetřovat celé tělo je možné na modelu Horizon-W, není možné na modelu Horizon-C,
  • umožňuje detekovat atypické fraktury stehenní kosti (AFF)
  • vyšetření laterální páteře L1-L4 a laterální IVA v poloze pacienta na boku (Decubitus Lateral).

 

 

Na všech přístrojích HOLOGIC lze dále provádět  vyšetření kyčle s totální endoprotézou, Hip Structure Analysis, 10-ti letou predixi rizika fraktury – FRAX, vyšetření malých dětí, obecnou oblast zájmu, malá zvířata atd.