HOLOGIC Lorad Selenia Dimensions

Mamograf Selenia Dimension je dalším krokem ve vývoji mamografie. Přístroj byl původně navržen pouze pro provádění tzv. 3D mamografie – rameno při rotačním pohybu po části kružnice provádí tomografické expozice, lékař tak získá několik desítek snímků v jednotlivých řezech prsu a může tak lépe odhalit abnormality, které by mohly za určitých podmínek být v klasickém 2D snímku skryty.

 

 

 

 

 

 

 

Základní konstrukční rozdíl mezi mamografem Selenia a mamografem Dinensions je automatický pohyb ramene, který je nezávislý na poloze detektoru. To se využívá nejen u zmíněné tomografie, ale rovněž při stereotaktické biopsii – ta se provádí na mamografech Dimensions pomocí nástavce AFFIRM.

Stejně jako na mamografu Selenia, i zde pomocí tohoto nástavce může být prováděna core-cut biopsie pomocí bioptického děla či vakuová biopsie naváděná stereotakticky. Je možné rovněž zavádět vodiče pro označení místa nálezu pro chirurgický zákrok.

Mamografy Dimensions jsou konstrukčně provedeny velmi moderně, což znamená velké usnadnění pro radiologické asistenty. Ovládání je pohodlné pomocí dotykové obrazovky, pořízené snímky jsou zobrazeny na velkém grafickém monitoru, který je využíván i pro označování cílů pro stereotaktickou biopsii. Ovládání přístroje je zcela automatizováno. Přesto, že přístroj Dimensions je technicky dokonalý, využívá stejný detektor jako Selenia.

Mamograf Dimensions je nabízen i ve verzi 2D, která využívá veškeré technické vymoženosti tohoto typu mamografu. Upgrade z verze 2D na verzi 3D je pouze softwarový, nevyžaduje žádný podstatný zásah do hardware přístroje.

 

http://www.youtube.com/watch?v=QEKcgBWpCOI

 

 

Jak je časově náročné provedení tomosyntézy na mamografu HOLOGIC Dimension a na konkurečním mamografu?