Konzoly pro vakuovou biopsii

Nejnovější jednotkou pro odběr měkké tkáně z prsu pomocí vakua je přístroj Brevera, jehož součásní je i retgenový přístroj pro okamžitou kontrolu odebraného vzorku. Každý odebraný vzorek je uložen do samostatného boxu odběrové nádoby, je bezprostředně po odběru zrentgenován a snímek zobrazen. K odběru jsou používány jehly Brevera, které jsou k dispozici v různých průměrech. Velikost odběrového okénka je nastavitelná na jehle.

 

Dále jsou k dispozici tři modely konzol ATEC pro vakuovou biopsii:

  • ATEC Sapphire

Umožňuje provádět vakuovou biopsiu prsu naváděnou ultrazvukem (US), stereotaxí (STX) nebo magnetickou rezonancí (MRI).

  • ATEC Emerald

Umožňuje provádět vakuovou biopsiu prsu naváděnou magnetickou rezonancí (MRI).

  • ATEC Pearl

Umožňuje provádět vakuovou biopsiu prsu naváděnou ultrazvukem (US) nebo stereotaxí (STX).

U modelů ATEC je možné používat jehly ATEC či jehly Eviva.