HOLOGIC Lorad Selenia

Mamograf Selenia je nejrozšířenějším mamografem s přímou digitalizací na světě. Detektor z amorfního selenu má rozměr 24×29 cm a velikost pixelu 70μm. Společně s integrovanou HTC mřížkou zajišťuje optimální kvalitu snímku.

Tento mamograf se standardně dodává se systémem F.A.S.T. kompresních lopatek (desek), které se přizpůsobují tvaru prsu a rovnoměrně rozloží kompresi.

Standardně je rovněž s mamografem dodávána zvětšovací platforma, která umožňuje provádění cílených zvětšených snímků se zvětšovacím faktorem 1,8x. K tomu jsou dodávany dvě standardní kompresní lopatky (desky).

Mamograf Selenia je možné dodat v základní konfiguraci s jedním náhledovým monitorem, který je pro běžnou práci radiologických asistentů dostatečný, nebo s dalším přídavným počítačem – klientem DICOM, stanicí SecurView RT TechMate, která umožňuje nezávislé zobrazení snímků uložených na lokálním počítači či na PACS.

Dale je možné na mamografu Selenia provádět biopsii prsu, zavádění vodičů či jiné standardní intervenční procedury. Pro možnost provádění těchto operací je nutné, aby byl mamograf ve verzi StereoLoc Ready, pro přímý výkon těchto procedur je potřebný digitální stereotaktický nástavec StereoLoc II.

Po instalaci digitálního stereotaktického nástavce Digital StereoLoc II je možné provádět jádrovou biopsii pomocí příslušného bioptického děla či za pomocí přístroje pro vakuovou biopsii (např. ATEC) odebírat tkáň s mikrokalcifikacemi pro další hystologická vyšetření. Je také možné pod stereotaxí zavádět drátky – vodiče (wire localization).

Mamograf Selenia je také možné dodat ve verzi Value, ve které je akviziční pracovní stanice ve formě běžného počítače s grafickým monitorem.

Snímky pořízené digitálními mamografy HOLOGIC doporučujeme zobrazovat a popisovat na diagnostických pracovních stanicích SecurView DX.