FRAX – 10ti letá predixe fraktury

Na DEXA kostní denzitometry HOLOGIC QDR je možné instalovat volitelný programový doplněk pro desetiletou predikci rizika zlomeniny. Tato programová aplikace byla do systému APEX kostních denzitometrů QDR začleněna na základě výzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO) provedeného ve spolupráci s centrem pro metabolická onemocnění skeletu lékařské fakulty Univerzity v Sheffieldu pod vedením prof. Johna Kanise.

V září 2008 získala společnost HOLOGIC jako první potvrzení od amerického úřadu FDA (Food And Drug Administration) pro toto začlenění desetiletého rizika fraktury do systému svých kostních denzitometrů Discovery a Explorer.

FRAX integruje rizika spojená s klinickými rizikovými faktory pacienta, jako jsou hustota minerálů v krčku stehenní kosti (BMD) a dále kombinuje jedenáct rizikových faktorů jako jsou věk, pohlaví, etnická příslušnost, BMI, předchozí fraktury, zlomeniny krčku u rodičů, kouření, konzumace alkoholu, revmatickou artritidu či jiné příčiny sekundární osteoporózy.

FRAX algoritmus počítá 10letou pravděpodobnost fraktury krčku stehenní kosti (Hip Fracture) a 10letou pravděpodobnost závažné osteoporotické fraktury (Major Osteoporotic Fracture) páteře, předloktí, kyčle či klíční kosti.

Výsledek předpovědi fraktury je možné začlenit do zprávy (Filling, Interpreting) či vytisknout na zvláštní list (Standalone Report).

Od verze FRAX 3.5 je na kostních denzitometrech HOLOGIC k dispozici národní databáze pro Českou republiku.