TBS – Trabecular Bone Score

Stanovení mikroarchitektury kosti z AP scanů lumbální páteře pořízených na kostním denzitometru s využitím aplikačního nadstavbového software TBS Insight® (Trabecular bone score) je nová metoda, která přináší pro pacienta další přidanou hodnotu k rutinnímu klinickému vyšetření.

Do současné doby bylo možné stanovení kostní mikroarchitektury neinazivní cestou pouze za použití kvantitativní počítačové tomografie (p-QCT nebo QCT) nebo magnetické rezonance (MRI). Metoda stanoveni mikroarchitektury kosti pomocí aplikačního software TBS Insight® využívá pro její určení standardní snímek AP lumbální páteře pořízený na kostních denzitometrech Hologic.

Vzhledem ke skutečnosti, že v posledních letech značným způsobem vzrostl výkon počítačů a zvýšila se i kvalita softwarových aplikacích používaných pro stanovení denzity kostí a především i podstatně vyšší kvalita zobrazení DXA snímků bylo možné tyto snímky využívat i pro hodnocení vertebrálních zlomenin (IVA, LVA) a dále potom pro stanovení strukturálních parametrů kosti (metoda HSA – Hip structure analysis). Stanovení těchto geometrických parametrů představuje určení rizikových faktorů, které jsou nezávislé na měření hustoty kostí (BMD) a zároveň využívají pro jejich stanovení běžný DXA snímek z kostního denzitometru.

Dalším krokem vývoje byla snaha o možné klinické stanovení mikroarchitektury kosti neinvazivním způsobem z pořízeného snímku DXA.

Trabecular bone score (TBS) je nová metoda při které dochází k analýze šedé úrovně textury DXA snímků, pořízených na kostních denzitometrech, s využitím experimentálních variogramů projekcí 2D snímků, a která je schopná rozlišit dvě  3D mikroarchitektury, které vykazují stejnou kostní denzitu (BMD), ale jinou trabekulární charakteristiku. Ze současné úrovně poznání je možné doporučit stanovení TBS jako komplementární klinickou aplikaci ke stanovené BMD.

Metoda stanovení TBS resp jeho softwarová aplikace TBS Insight® byla vyvinuta firmou MedImaps, Francie ve spolupráci s Centrem kostních onemocnění Univerzitní nemocnice v Lausanne.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xVNOtxAHuDk

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lei8kOa6ahk