Mamografický přístroj HOLOGIC Selenia Dimensions

Mamograf Selenia Dimensions je dalším krokem ve vývoji mamografie. Přístroj byl původně navržen pouze pro provádění tzv. 3D mamografie – rameno při rotačním pohybu po části kružnice provádí tomografické expozice, lékař tak získá několik desítek snímků v jednotlivých řezech prsu a může tak lépe odhalit abnormality, které by mohly za určitých podmínek být v klasickém 2D snímku skryty.

 

 

 

 

 

 

 

Základní konstrukční rozdíl mezi klasickými mamografy a mamografem Dinensions je automatický pohyb ramene, který je nezávislý na poloze detektoru. To se využívá nejen u zmíněné tomografie, ale rovněž při stereotaktické či tomo biopsii – ta se provádí na mamografech Dimensions pomocí nástavce AFFIRM.

Pomocí tohoto nástavce může být prováděna core-cut biopsie pomocí bioptického děla či vakuová biopsie naváděná stereotakticky či tomograficky. Je možné rovněž zavádět vodiče pro označení místa nálezu pro chirurgický zákrok. Bioptický nástavec AFFIRM je možné doplnit o laterální rameno, které umožňuje vést bioptickou jehlu z levé či pravé strany.

Mamografy Dimensions jsou konstrukčně provedeny velmi moderně, což znamená velké usnadnění pro radiologické asistenty. Ovládání je pohodlné pomocí dotykové obrazovky (volitelně), pořízené snímky jsou zobrazeny na velkém grafickém monitoru, který je využíván i pro označování cílů při stereotaktické či tomo biopsii. Ovládání přístroje je zcela automatizováno.

Mamograf Dimensions je nabízen i ve verzi 2D, která využívá veškeré technické vymoženosti tohoto typu mamografu. Upgrade z verze 2D na verzi 3D je pak pouze softwarový, nevyžaduje žádný podstatný zásah do hardware přístroje.