Horizon-A

Tento kostní denzitometr je vybaveny otočným ramenem, které umožňuje provádění laterálních snímků bez repozice pacienta. Pacient leží při snímcích laterální páteře L1-L4 či laterálního snímku IVA (Instant Vertebral Assessement) na zádech, stejně jako při snímcích AP. Rameno se při těchto vyšetřeních otočí o 90° a tak je dosaženo vysoké přesnosti a zejména opakovatelnosti měření. Otočné rameno se využívá rovněž u snímků celého těla či u připraveného trojrozměrného modelu kyčle VXA-Hip.

Na tomto typu kostního denzitometru je také možnost snímání celého těla, má také nejvyšší hustotu detektorového pole, což umožňuje provedení právě snímku celého těla za cca 3 minuty. Dále lze vyšetřovat standardně lumbální páteř, laterální páteř bez repozice pacienta (supine lateral), kyčel, předloktí a IVA ve vysokém rozlišení.

Na všech přístrojích HOLOGIC lze dále provádět  vyšetření kyčle s totální endoprotézou, Hip Structure Analysis, 10-ti letou predixi rizika fraktury – FRAX, vyšetření malých dětí, obecnou oblast zájmu, malá zvířata atd.

Horizon-A

  • detektorové pole má 216 prvků, rychlost snímání páteře L1-L4 je 10 vteřin, rychlost IVA-HD (High Definition) je 15 vteřin,
  • umožňuje vyšetřovat celé tělo, včetně Advanced Body Composition Analysis a Sub-Region BCA, rychlost snímání je 180 vteřin
  • umožňuje detekci atypické fraktury stehenní kosti (AFF)
  • umožňuje vyšetřovat laterální projekci páteře a laterální IVA v poloze pacienta na zádech (Supine Lateral).