Články

NHANES III databáze pro kyčel na kostních denzitometrech Hologic

V návaznosti na stanovisko výboru Společnosti pro metabolické onemocnění skeletu adresované Všeobecné zdravotní pojišťovně ze dne 19. 10. 2023 publikované na internetových stránkách SMOS považujeme za účelné sdělit všem potenciálním zájemcům o kostní denzitometry Hologic, že NHANES III databáze pro kyčel je na všech našich kostních denzitometrech dostupná a je nastavena implicitně jako hlavní databáze pro všechny oblasti kyčle. Pro úplnost dodáváme, že tato databáze byla na kostních denzitometrech Hologic vytvořena a na přístroje ostatních výrobců musela být implementována.

Registrační povinnost pro provozovatele kostních DXA denzitometrů

Vzhledem k tomu, že byl v České republice zahájen na jaře roku 2023 plošný screening osteoporózy, do kterého se zapojují zejména praktičtí lékaři a gynekologové upozorňujeme, že na základě zákona č. 263/2016. Sb., atomový zákon, v platném znění, a příslušných vyhlášek SÚJB je pro provozovatele DXA kostních denzitometrů registrační povinnost na příslušném Regionálním centru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a současně povinnost ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta. Registrace je poměrně jednoduchý administrativní úkon, který je velmi dobře popsán na webových stránkách SÚJB, na adrese https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd v části REGISTRACE.

Společnost Faxitron Bioptics je součástí Hologic Inc.

Společnost Faxitron Bioptics (dříve BioVision), která je u nás známá zejména jako výrobce rentgenových přístrojů pro snímkování vzorků měkké tkáně – tedy u nás instalovanými přístroji CoreVision, BioVision – se stala v roce 2018 součástí společnosti Hologic, Inc. známé zejména mamografickými přístroji, ale také kostními DXA denzitometry. Více informací naleznete zde.

Firmy Naviscan a Hologic společně

Firma Naviscan uvedla na trh nový přístroj, který nabízí další možnosti v boji proti rakovině prsu.

Číst celý příspěvek

Atlas TBS pro klinické používaní

Nyní si můžete stáhnout dokument o hodnocení TBS ve formátu pdf. Číst celý příspěvek

Dočasný konsenzus pro používání TBS

Společnost MED-IMAPS vydala po prvních zkušenostech s používáním programu TBS – Trabecular Bone Score dočasný konsenzus pro používání TBS.

Číst celý příspěvek

Srovnání kvality snímku mezi digitálním mamografem a horizontálním bioptickým stolem

Stereotaktickou core-cut či vakuovou biopsii i lokalizaci místa pomocí drátků (wire localization) lze provádět buď na digitálních mamografech HOLOGIC Lorad nebo na stereotaktickém stole HOLOGIC MutiCare. Zatímco na mamografickém přístroji je využíván detektor mamografu (tedy digitální detektor pro přímou digitalizaci z amorfního selenu), na bioptickém stole je jako snímací prvek CCD kamera s možností dvojího rozlišení.

Číst celý příspěvek

Hodnocení vertebrálních fraktur (VFA – Vertebral Fracture Assessment)

Článek srovnávající detekci kalcifikace aorty pomocí programu pro hodnocení vertebrálních fraktur (VFA – Vertebral Fracture Assessment) s prostředky digitální skiagrafie – metoda AAC-24, AAC-8:

Číst celý příspěvek

Hip Structure Analysis – HSA

Od verze 12.7 programu QDR for Windows XP je k dispozici matematický aparát pro výpočet parametrů HSA – Hip Structual Analysis – průřezu (CSA), momentu setrvačnosti (CSMI), průřezového modulu (Z), poměr vnějšího poloměru a tloušťky (Buckling Ratio). Zde najdete několik základních článků, které se týkají HSA:

Číst celý příspěvek

Nástroje pro určení rizika fraktury – FRAX

Základní článek prof. J. A. Kanise a kol., týkající se nástroje pro určení rizika fraktury – FRAX, schválila IOF a NOF 10. prosince 2007 a v on-line verzi publikovala dne 22. února 2008. Ve verzi pdf je k dispozici na následujícím odkazu:

Číst celý příspěvek