NHANES III databáze pro kyčel na kostních denzitometrech Hologic

V návaznosti na stanovisko výboru Společnosti pro metabolické onemocnění skeletu adresované Všeobecné zdravotní pojišťovně ze dne 19. 10. 2023 publikované na internetových stránkách SMOS považujeme za účelné sdělit všem potenciálním zájemcům o kostní denzitometry Hologic, že NHANES III databáze pro kyčel je na všech našich kostních denzitometrech dostupná a je nastavena implicitně jako hlavní databáze pro všechny oblasti kyčle. Pro úplnost dodáváme, že tato databáze byla na kostních denzitometrech Hologic vytvořena a na přístroje ostatních výrobců musela být implementována.