Registrační povinnost pro provozovatele kostních DXA denzitometrů

Vzhledem k tomu, že byl v České republice zahájen na jaře roku 2023 plošný screening osteoporózy, do kterého se zapojují zejména praktičtí lékaři a gynekologové upozorňujeme, že na základě zákona č. 263/2016. Sb., atomový zákon, v platném znění, a příslušných vyhlášek SÚJB je pro provozovatele DXA kostních denzitometrů registrační povinnost na příslušném Regionálním centru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a současně povinnost ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta. Registrace je poměrně jednoduchý administrativní úkon, který je velmi dobře popsán na webových stránkách SÚJB, na adrese https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd v části REGISTRACE.