Firmy Naviscan a Hologic společně

Firma Naviscan uvedla na trh nový přístroj, který nabízí další možnosti v boji proti rakovině prsu.

Mamlogickou aplikací PET skeneru je pozitronová emisní mamografie (PEM), prováděná pomocí přístroje Naviscan s vysokým rozlišením, sytému pro 3D molekulární zobrazování prsu (MBI). Tento přístroj umožňuje s použitím příslušenstvím pro biopsii Naviscan Stereo Navigator provedení přesné vakuové biopsie, provedené během PEM zobrazení, a ušetří jak dodatečné náklady pacienta i zdravotnického zařízení, tak i trauma pacienta. Více informací naleznete zde.