Srovnání kvality snímku mezi digitálním mamografem a horizontálním bioptickým stolem

Stereotaktickou core-cut či vakuovou biopsii i lokalizaci místa pomocí drátků (wire localization) lze provádět buď na digitálních mamografech HOLOGIC Lorad nebo na stereotaktickém stole HOLOGIC MutiCare. Zatímco na mamografickém přístroji je využíván detektor mamografu (tedy digitální detektor pro přímou digitalizaci z amorfního selenu), na bioptickém stole je jako snímací prvek CCD kamera s možností dvojího rozlišení.

Rozdílné technologie pro konverzi rtg záření na elektrický signál s sebou samozřejmě nesou otázku, jak je to s obrazovou kvalitou, zejména u mikrokalcifikací. Srovnávací studii, která se zabývala porovnáním obrazové kvality u obou typů přístrojů společnosti HOLOGIC, si můžete přečíst pomocí odkazu níže:

Studie: Image Quality of Digital Direct Flat-Panel Mammography Versus an Indirect Small-Field CCD Technique Using a High-Contrast Phantom