Ultrazvukový denzitometr HOLOGIC Sahara

Kostní sonometr HOLOGIC-SAHARA je samostatná jednotka schopná pracovat i bez použití externího počítače (Clinical model). Naměřené a vyhodnocené výsledky jsou potom vytištěny jako hardcopy na zabudované termotiskárně a zaznamenávají se do přiložených formulářů. Tato konfigurace je vhodná pro práci v terénu.

Rozšířená konfigurace sonometru (Research model) zahrnuje připojení denzitometru na počítač prostřednictvím rozhraní RS432C či USB. Instalovaný software Hologic, pod operačním systémem Windows XP/Vista/7, umožňuje pohodlnou komunikaci s vyšetřovací jednotkou SAHARA, vyhodnocení naměřených výsledků a jejich vytištění ve formě formuláře na externí tiskárně.

Přístroj Sahara pracuje na tzv. suchém principu, pouze pomocí gelu naneseného na snímací sondy (končetina tedy není ve vodní lázni). Vysoká míra opakovatelnosti měření je docílena použitím polohovacího prostředku, který zajistí shodnou polohu končetiny při všech měřeních. Vlastní měření trvá asi 10 vteřin – po tuto dobu jsou sondy motoricky přitisknuty k patě vyšetřovaného pacienta.