Kostní denzitometry

Americká firma HOLOGIC, Inc. vznikla na konci osmdesátých let minulého století jako firma zabývající se výhradně vývojem a výrobou kostních denzitometrů. Během let uvedla na trh kostní denzitomtry pod označením QDR-1000, 1500, 2000, 1000+, 2000+, 4000, dále řady QDR-4500, 4500 Elite, Delphi,  QDR Explorer a QDR Discovery. V září roku 2013 byla na trh uvedena nová řada kostních denzitometrů HOLOGIC QDR Horizon.

Mimo DXA denzitometry vyráběla firma HOLOGIC rovněž ultrazvukový patní denzitometr Sahara. Na tento kostní denzitometr však není od roku 2015 obnoven CE certifikát, nemohou tedy být nové přístroje již na evropském trhu nabízeny.

V rámci modelové řady QDR Horizon nejsou rozdíly mezi jednotlivými typy na první pohled jednoduše patrné – zde se jedná zejména o rozdíly v hustotě detektorového pole, možnosti vyšetřovat pomocí celotělového skenu či možnosti snímat pacienta metodou “Supine Lateral”.

Za dobu svého působení na trhu s kostními denzitometry se firma HOLOGIC stala skutečným lídrem v této oblasti. Díky dosažení velmi vysoké přesnosti a velmi vysoké míry opakovatelnosti jsou kostní denzitometry z dílny firmy HOLOGIC nejrozšířenějšími přístroji nejen ve světě, ale i v České a Slovenské republice. Neustálé inovace v oblasti technických parametrů i programového vybavení udržuje kostní denzitometry QDR na špici udávající tempo pro zaostávající konkurenci. Denzitometry QDR firmy HOLOGIC se staly zlatým standardem v této oblasti.

Vysoká přesnost, vysoká opakovatelnost, nízká radiační zátěž – to je jen několik důsledků jedinečné technologie, které naše přístroje používají: technika snímání One-Pass, integrovaný samokalibrační referenční systém zajišťující kontinuální kalibraci “pixel-by-pixel”, olejem chlazená rentgenka generující vysoké napětí 100kV a 140kV… atd. atd. Pouze uživatelé kostních denzitometrů HOLOGIC mají možnost používat nejnovější technologie z oblasti komunikace a propojení pracovišť, propracované ale přesto “user-friendly” programové vybavení, bezkonkurenční rychlost a kvalitu provádění snímku páteře pro hodnocení deformit (IVA) včetně propracovaného post-processingu (CADfx), detekci kalcifikace abdominální aorty, 3D zobrazení kyčle, výpočty parametrů HSA – Hip Structual Analysis, složení těla včetně odhadu viscerálního tuku (Advanced BCA), detekci atypických zlomenin stehenní kosti (AFF), aj.